علوم اجتماعی

انجام پایان نامه علوم اجتماعی

مشاوره و آموزش پایان¬نامه و رساله علوم اجتماعی در مقطع ارشد و دکتری
علوم اجتماعی به¬ارتباط بین اجتماع انسان‌ها مربوط می¬شود و این رشته پژوهش و مطالعه برای رسیدن به¬رفاه را بررسی می‌کند. رشته علوم اجتماعی بخشی از زیربنای بسیاری از برنامه¬ریزی¬های کشوری برای افراد هر جامعه است. گروه تحقیقاتی کتیب¬یار با به¬کارگیری اساتید مجرب، متعهد و متخصص خدمات مشاوره و آموزش پایان-نامه و رساله علوم اجتماعی را با بالاترین کیفیت ارائه می¬دهد.
گرایش¬های رشته علوم اجتماعی
رشته علوم اجتماعی دارای گرایش¬های زیر است:
مردم شناسی (Anthropology)
مردم¬شناسی را می¬توان یکی از رشته¬هایی نامید که با زمینه وسیع و جامع به¬درک مردم پرداخته است و آن¬را علم مطالعه انسان تلقی کرده¬اند؛ این¬که به¬ چه شکل انسان تکامل یافته است و چرا در جوامع و کشورهای مختلف زندگی می¬کنند و به¬چه شکل با یکدیگر و محیط زیست مواجه می¬شوند. از کاربردهای این رشته می¬توان به¬خیریه، توسعه جامعه، کمک بین المللی، محقق و محقق اجتماعی اشاره داشت.
جمعيت شناسی (Demography)
این رشته زمینه را برای مطالعه در ارتباط با مسائل جمیعت در یک محیط تحقیقاتی فراهم می¬آورد و مهارت¬های پیشرفته در روش¬های جمعیت¬شناسی، پژوهش و نوشتن را به¬دانشجو ارائه می¬دهد.
جامعه شناسی (Sociology)
جامعه‌شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت‌های انسانی. دامنه بررسی موضوعات در این رشته از فرد تا جامعه یا به¬قولی از سطح خرد تا سطح کلان را شامل می‌شود. تأکیدات سنتی این حوزه مطالعاتی بر اموری اجتماعی همچون، اقشار اجتماعی، طبقات جامعه، فرهنگ، جنبش‌ها و تحرکات اجتماعی، مذهب، قانون، خانواده و… است. از کاربردهای این رشته می¬توان به¬مشاور، توسعه جامعه، پشتیبانی خانواده، تربیت معلم، کمک¬های بین المللی و محقق اجتماعی اشاره کرد.
برنامه ريزي رفاه اجتماعی (Social welfare planning)
جامعه شناسی انقلاب اسلامی (Sociology of the Islamic Revolution)
مطالعات فرهنگی (Cultural studies)
این رشته به¬مطالعه فرهنگی در برنامه آموزشی اقدام می¬کند و معمولاً از دیدگاه تاریخی، سیاسی، جامعه شناختی و هنری منطقه آسیایی، آفریقایی، آمریکایی یا لاتین را پوشش می¬دهد. از کاربردهای این رشته می¬توان به¬¬معلم آموزش بزرگسالان یا معلم معلولین ، معلم مطالعات فرهنگی یا مددکار جتماعی اشاره کرد.
مطالعات جوانان (Youth studies)
مطالعه در ارتباط با ماهیت جوانان و ارتباط میان اجتماع و جوانان در این رشته مورد بررسی قرار می¬گیرد. این رشته بر توسعه شخصی و اجتماعی و پیشرفت حرفه¬ای جوانان تمرکز دارد و از کاربردهای این رشته می¬توان به-معلم دوران ابتدایی، پشتیبانی خانواده، مربی آموزش، معلم متوسطه، معلم نیازهای ویژه آموزشی اشاره کرد.
مديريت خدمات اجتماعی (Social Services Management)
این رشته به¬مطالعات توسعه برنامه، تخصیص بودجه و نیز نظارت بر کارکنان در یک سازمان خدمات اجتماعی می¬پردازد. از کاربردهای این رشته می¬توان به¬مدیر برنامه، مدیر توسعه، مدیر اجرایی اشاره کرد.
مديريت راهبردی فرهنگ (cultural strategic Management)
برنامه¬ريزی توسعه منطقه¬ای (Regional Development Planning)
برنامه¬ريزي گردشگری (Tourism planning)
گردشگری رشته¬ای است که تولید ناخالص ملی را مورد توجه قرار داده و به¬پیشرفت به¬آن کمک می¬کند، این رشته زمینه را برای گسترش تنوع فرهنگی فراهم کرده و از فضاهای طبیعی و روستایی و شهری استفاده¬ی بهینه می¬کند. فارغ¬التحصیلان این رشته می¬توانند در سازمان¬های بازاریابی مقصد و جاذبه¬های گردشگری و نیز خدمات تفریحی گردشگری مشغول به¬کار شوند.
دانش اجتماعی مسلمين (Muslim social knowledge)
فلسفه علوم اجتماعی (Philosophy of Social Sciences)
فلسفه علوم اجتماعی زمینه را برای درکی درست از پایه¬های مفهومی علوم طبیعی، ریاضیات، علوم شناختی، روان¬شناسی، پزشکی، اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی فراهم می¬کند.
گردشگري مذهبی (Religious Tourism)
این رشته مدیریت و نیز استفاده درست از مناطق مذهبی و مقدس را آموزش می¬دهد.
مطالعات اوقات فراغت (Leisure studies)
پژوهش علوم اجتماعی (Social science research)
جامعه شناسی ورزشی (Sports Sociology)
نرم¬افزارهای رشته علوم اجتماعی
برخی از نرم افزارهای این رشته عبارتند از: lisrel و spss.
درس¬های مربوط به¬رشته علوم اجتماعی
درس¬های این رشته در طول تحصیل:
دروس مشترک در گرایش های مختلف علوم اجتماعی:
نظریه¬های جامعه شناسی، روش تحقیق، جامعه¬شناسی در ادبیات فارسی، روش تحقیق علمی، جامعه¬شناسی جنگ و نیروهای نظامی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه¬شناسی انقلاب¬ها، مبانی جامعه¬شناسی، مبانی جمعیت شناسی، مبانی روان¬شناسی، ریاضیات پایه، مبانی فلسفه، مبانی مردم شناسی، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، اصول علم سیاست، آمار مقدماتی، روش¬های مقدماتی تحلیل جمعیت، اصول علم اقتصاد، آمار در علوم اجتماعی ایران، اصول علم سیاست، آمار مقدماتی، روش های مقدماتی تحلیل جمعیت، اصول علم اقتصاد، آمار در علوم اجتماعی، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، روانشناسی اجتماعی، زبان خارجه تخصصی، انسان از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب.
دروس تخصصی گرایش پژوهشگری اجتماعی:
جامعه¬شناسی روستایی، جامعه¬شناسی انحرافات اجتماعی، جامعه¬شناسی ایلات و عشایر، جامعه¬شناسی خانواده، جامعه¬شناسی شهری، تکنیک خاص تحقیق، جامعه¬شناسی ارتباط جمعی، جامعه¬شناسی صنعتی، کاربرد کامپیوتر، جامعه¬شناسی صنعتی، کاربرد کامپیوتر، جامعه¬شناسی سازمان¬ها، جامعه¬شناسی توسعه، کاربرد جمعیت شناسی.
دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی اجتماعی:
اصول و توسعه و عمران، تئوری های برنامه ریزی، برنامه ریزی شهری، تئوری های برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی روستائی، تکنیک های مقدماتی برنامه ریزی، برنامه ریزی منطقه ای در ایران، ارزشیابی طرح ها و برنامه ها، عوامل سازمان دهی مکان، برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه¬ریزی اجتماعی، اصول علم جغرافیا و نقشه خوانی. دروس تخصصی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی:
اصول و اندیشه های تعاونی، سیر تحول تعاونی در ایران و جهان، اصول آموزش و ترویج تعاونی، انواع وکارکرد تعاونی¬ها، سازماندهی و مدیریت در تعاونی¬ها، زمینه¬ها و شیوه¬های همیاری در جوامع شهری و روستایی، اقتصاد خرد و کلان، حقوق تجارت، حقوق تعاون، اصول حسابداری، امور مالی تعاونی¬ها، سمینار مسائل تعاونی، تأمین و رفاه اجتماعی، کارورزی. دروس تخصصی گرایش مردم¬شناسی:
جامعه¬شناسی قشرها و نابرابری¬ها، جامعه¬شناسی ایلات و عشایر، مردم¬شناسی فرهنگی، محیط شناسی انسانی، جغرافیای انسانی ایران، تنظیم خانواده و جمعیت، مبانی تعاون، زمینه¬ها و شیوه¬های همیاری در شهر و روستا، فرهنگ و توسعه، مردم نگاری، مردم شناسی ماقبل تاریخ و جوامع ابتدایی، باستان شناسی از دیدگاه انسان شناسی، موزه داری و تکنیک ضبط اسناد، مردم شناسی روستا، ایل شناسی، نظام¬های خویشاوندی، مردم¬شناسی اعتقادات دینی، مردم شناسی هنر، نماد و نشانه¬شناسی، انسان¬شناسی و فرهنگ منطقه¬ای (آفریقا و…)، مردم-شناسی شهری، نظریه¬های مردم¬شناسی.
خدمات گروه تحقیقاتی کتیب¬یار شامل:
• مشاوره و آموزش رایگان پایان¬نامه نویسی و پروپوزال¬نویسی
• مشاوره و آموزش رایگان رساله¬نویسی و پروپوزال¬نویسی
• کارگاه آموزشی پروپوزال¬نویسی
• کارگاه آموزشی پایان نامه¬نویسی
• کارگاه آموزشی رساله دکتری
• مشاوره و آموزش رایگان مقاله نویسی
• چاپ کتاب
• ترجمه مقالات به انگلیسی
• مشاوره و آموزش مقاله نویسی ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
• مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
• مشاوره و آموزش رایگان تحلیل های آماری و نرم افزارهای آماری
• مشاوره و آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی و کدنویسی
گروه تحقیقاتی کتیب¬یار با سوابق و تجارب درخشان در زمینه¬ی مشاوره و آموزش و با کادری مجرب و توانمند اعلام آمادگی نموده و درواقع هدف اصلی این گروه در راستای مشاوره و آموزش شخصی¬سازی شده می¬باشد. برای دریافت مشاوره رایگان با پرکردن فرم گروه تحقیقاتی کتیب¬یار، به¬صورت تلفنی، ایمیل و یا حضوری با این گروه در ارتباط باشید. همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره¬مند شوید.

در خواست

مشاوره و آموزش پایان¬نامه و رساله علوم اجتماعی در مقطع ارشد و دکتری
علوم اجتماعی به¬ارتباط بین اجتماع انسان‌ها مربوط می¬شود و این رشته پژوهش و مطالعه برای رسیدن به¬رفاه را بررسی می‌کند. رشته علوم اجتماعی بخشی از زیربنای بسیاری از برنامه¬ریزی¬های کشوری برای افراد هر جامعه است. گروه تحقیقاتی کتیب¬یار با به¬کارگیری اساتید مجرب، متعهد و متخصص خدمات مشاوره و آموزش پایان-نامه و رساله علوم اجتماعی را با بالاترین کیفیت ارائه می¬دهد. انجام پایان نامه علوم اجتماعی ، انجام پروپوزال علوم اجتماعی

گرایش های رشته علوم اجتماعی:

رشته علوم اجتماعی دارای گرایش¬های زیر است:

مردم شناسی (Anthropology)
مردم¬شناسی را می¬توان یکی از رشته¬هایی نامید که با زمینه وسیع و جامع به¬درک مردم پرداخته است و آن¬را علم مطالعه انسان تلقی کرده¬اند؛ این¬که به¬ چه شکل انسان تکامل یافته است و چرا در جوامع و کشورهای مختلف زندگی می¬کنند و به¬چه شکل با یکدیگر و محیط زیست مواجه می¬شوند. از کاربردهای این رشته می¬توان به¬خیریه، توسعه جامعه، کمک بین المللی، محقق و محقق اجتماعی اشاره داشت.

جمعيت شناسی (Demography)
این رشته زمینه را برای مطالعه در ارتباط با مسائل جمیعت در یک محیط تحقیقاتی فراهم می¬آورد و مهارت¬های پیشرفته در روش¬های جمعیت¬شناسی، پژوهش و نوشتن را به¬دانشجو ارائه می¬دهد.

جامعه شناسی (Sociology)
جامعه‌شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت‌های انسانی. دامنه بررسی موضوعات در این رشته از فرد تا جامعه یا به¬قولی از سطح خرد تا سطح کلان را شامل می‌شود. تأکیدات سنتی این حوزه مطالعاتی بر اموری اجتماعی همچون، اقشار اجتماعی، طبقات جامعه، فرهنگ، جنبش‌ها و تحرکات اجتماعی، مذهب، قانون، خانواده و… است. از کاربردهای این رشته می¬توان به¬مشاور، توسعه جامعه، پشتیبانی خانواده، تربیت معلم، کمک¬های بین المللی و محقق اجتماعی اشاره کرد.

برنامه ريزي رفاه اجتماعی (Social welfare planning).

جامعه شناسی انقلاب اسلامی (Sociology of the Islamic Revolution).

مطالعات فرهنگی (Cultural studies):

این رشته به¬مطالعه فرهنگی در برنامه آموزشی اقدام می¬کند و معمولاً از دیدگاه تاریخی، سیاسی، جامعه شناختی و هنری منطقه آسیایی، آفریقایی، آمریکایی یا لاتین را پوشش می¬دهد. از کاربردهای این رشته می¬توان به معلم آموزش بزرگسالان یا معلم معلولین ، معلم مطالعات فرهنگی یا مددکار جتماعی اشاره کرد.

مطالعات جوانان (Youth studies):
مطالعه در ارتباط با ماهیت جوانان و ارتباط میان اجتماع و جوانان در این رشته مورد بررسی قرار می¬گیرد. این رشته بر توسعه شخصی و اجتماعی و پیشرفت حرفه¬ای جوانان تمرکز دارد و از کاربردهای این رشته می¬توان به-معلم دوران ابتدایی، پشتیبانی خانواده، مربی آموزش، معلم متوسطه، معلم نیازهای ویژه آموزشی اشاره کرد.

مديريت خدمات اجتماعی (Social Services Management)
این رشته به¬مطالعات توسعه برنامه، تخصیص بودجه و نیز نظارت بر کارکنان در یک سازمان خدمات اجتماعی می¬پردازد. از کاربردهای این رشته می¬توان به¬مدیر برنامه، مدیر توسعه، مدیر اجرایی اشاره کرد.

مديريت راهبردی فرهنگ (cultural strategic Management)

برنامه¬ريزی توسعه منطقه¬ای (Regional Development Planning)

برنامه¬ريزي گردشگری (Tourism planning)

گردشگری رشته¬ای است که تولید ناخالص ملی را مورد توجه قرار داده و به¬پیشرفت به¬آن کمک می¬کند، این رشته زمینه را برای گسترش تنوع فرهنگی فراهم کرده و از فضاهای طبیعی و روستایی و شهری استفاده¬ی بهینه می¬کند. فارغ¬التحصیلان این رشته می¬توانند در سازمان¬های بازاریابی مقصد و جاذبه¬های گردشگری و نیز خدمات تفریحی گردشگری مشغول به¬کار شوند.

دانش اجتماعی مسلمين (Muslim social knowledge)

فلسفه علوم اجتماعی (Philosophy of Social Sciences)
فلسفه علوم اجتماعی زمینه را برای درکی درست از پایه¬های مفهومی علوم طبیعی، ریاضیات، علوم شناختی، روان¬شناسی، پزشکی، اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی فراهم می¬کند. انجام پایان نامه علوم اجتماعی ، انجام پروپوزال علوم اجتماعی

گردشگري مذهبی (Religious Tourism):

این رشته مدیریت و نیز استفاده درست از مناطق مذهبی و مقدس را آموزش می¬دهد.

مطالعات اوقات فراغت (Leisure studies)

پژوهش علوم اجتماعی (Social science research)

جامعه شناسی ورزشی (Sports Sociology)

نرم¬افزارهای رشته علوم اجتماعی:

برخی از نرم افزارهای این رشته عبارتند از: lisrel و spss.

درس¬های مربوط به¬رشته علوم اجتماعی:

درس¬های این رشته در طول تحصیل:

دروس مشترک در گرایش های مختلف علوم اجتماعی:
نظریه¬های جامعه شناسی، روش تحقیق، جامعه¬شناسی در ادبیات فارسی، روش تحقیق علمی، جامعه¬شناسی جنگ و نیروهای نظامی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه¬شناسی انقلاب¬ها، مبانی جامعه¬شناسی، مبانی جمعیت شناسی، مبانی روان¬شناسی، ریاضیات پایه، مبانی فلسفه، مبانی مردم شناسی، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، اصول علم سیاست، آمار مقدماتی، روش¬های مقدماتی تحلیل جمعیت، اصول علم اقتصاد، آمار در علوم اجتماعی ایران، اصول علم سیاست، آمار مقدماتی، روش های مقدماتی تحلیل جمعیت، اصول علم اقتصاد، آمار در علوم اجتماعی، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، روانشناسی اجتماعی، زبان خارجه تخصصی، انسان از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب.

دروس تخصصی گرایش پژوهشگری اجتماعی:

جامعه¬شناسی روستایی، جامعه¬شناسی انحرافات اجتماعی، جامعه¬شناسی ایلات و عشایر، جامعه¬شناسی خانواده، جامعه¬شناسی شهری، تکنیک خاص تحقیق، جامعه¬شناسی ارتباط جمعی، جامعه¬شناسی صنعتی، کاربرد کامپیوتر، جامعه¬شناسی صنعتی، کاربرد کامپیوتر، جامعه¬شناسی سازمان¬ها، جامعه¬شناسی توسعه، کاربرد جمعیت شناسی.

دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی اجتماعی:

اصول و توسعه و عمران، تئوری های برنامه ریزی، برنامه ریزی شهری، تئوری های برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی روستائی، تکنیک های مقدماتی برنامه ریزی، برنامه ریزی منطقه ای در ایران، ارزشیابی طرح ها و برنامه ها، عوامل سازمان دهی مکان، برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه¬ریزی اجتماعی، اصول علم جغرافیا و نقشه خوانی. انجام پایان نامه علوم اجتماعی ، انجام پروپوزال علوم اجتماعی

 

دروس تخصصی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی:

اصول و اندیشه های تعاونی، سیر تحول تعاونی در ایران و جهان، اصول آموزش و ترویج تعاونی، انواع وکارکرد تعاونی¬ها، سازماندهی و مدیریت در تعاونی¬ها، زمینه¬ها و شیوه¬های همیاری در جوامع شهری و روستایی، اقتصاد خرد و کلان، حقوق تجارت، حقوق تعاون، اصول حسابداری، امور مالی تعاونی¬ها، سمینار مسائل تعاونی، تأمین و رفاه اجتماعی، کارورزی.

 

دروس تخصصی گرایش مردم¬شناسی:

جامعه¬شناسی قشرها و نابرابری¬ها، جامعه¬شناسی ایلات و عشایر، مردم¬شناسی فرهنگی، محیط شناسی انسانی، جغرافیای انسانی ایران، تنظیم خانواده و جمعیت، مبانی تعاون، زمینه¬ها و شیوه¬های همیاری در شهر و روستا، فرهنگ و توسعه، مردم نگاری، مردم شناسی ماقبل تاریخ و جوامع ابتدایی، باستان شناسی از دیدگاه انسان شناسی، موزه داری و تکنیک ضبط اسناد، مردم شناسی روستا، ایل شناسی، نظام¬های خویشاوندی، مردم¬شناسی اعتقادات دینی، مردم شناسی هنر، نماد و نشانه¬شناسی، انسان¬شناسی و فرهنگ منطقه¬ای (آفریقا و…)، مردم-شناسی شهری، نظریه¬های مردم¬شناسی.

خدمات گروه تحقیقاتی کتیب یار شامل:

• مشاوره و آموزش رایگان پایان¬نامه نویسی و پروپوزال¬نویسی
• مشاوره و آموزش رایگان رساله¬نویسی و پروپوزال¬نویسی
• کارگاه آموزشی پروپوزال¬نویسی
• کارگاه آموزشی پایان نامه¬نویسی
• کارگاه آموزشی رساله دکتری
• مشاوره و آموزش رایگان مقاله نویسی
• چاپ کتاب
• ترجمه مقالات به انگلیسی
• مشاوره و آموزش مقاله نویسی ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
• مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
• مشاوره و آموزش رایگان تحلیل های آماری و نرم افزارهای آماری
• مشاوره و آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی و کدنویسی.

گروه تحقیقاتی کتیب¬یار با سوابق و تجارب درخشان در زمینه¬ی مشاوره و آموزش و با کادری مجرب و توانمند اعلام آمادگی نموده و درواقع هدف اصلی این گروه در راستای مشاوره و آموزش شخصی¬سازی شده می¬باشد. برای دریافت مشاوره رایگان با پرکردن فرم گروه تحقیقاتی کتیب¬یار، به¬صورت تلفنی، ایمیل و یا حضوری با این گروه در ارتباط باشید. همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره¬مند شوید. انجام پایان نامه علوم اجتماعی ، انجام پروپوزال علوم اجتماعی