آشنایی با ژورنال های داخلی معتبر

آشنایی با ژورنال های داخلی معتبر

رتبه‌بندی مجلات یا ژورنال‌های داخلی از نظر اعتبار و رتبه و امتیاز:

اعتبار ژورنال¬ موسسه علمی‌ است که ژورنال در آنجا نمایه شده است. منظور از نمایه، بانک اطلاعاتی است که علاوه‌بر چکیده مقالات، دارای فهرست منابع (هر مقاله نیز بوده و بدین ترتیب امکان محاسبه تعداد ارجاعات) به هر مقاله را فراهم می‌کند. هر چه اعتبار این مؤسسات علمی‌بالاتر و تعداد مؤسسات نمایه شده بیشتر باشد، اعتبار ژورنال افزایش می‌¬یابد. آشنایی با ژورنال های داخلی معتبر

کتیب یار

رتبه‌بندی مجلات یا ژورنال‌های داخلی از نظر اعتبار و امتیاز:

در حالت کلی در ایران سه نوع مجله داریم که اعتبار و درجه علمی ‌آنها از سوی یکی از سه ارگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزۀ علمیه تعیین می‌شود و به ترتیب اعتبار عبارتند از:

مجلات علمی- پژوهشی
هر تولیدی که به دنبال جستجوی حقایق و برای کشف بخشی از معارف و نشر آن در میان مردم و به قصد حل مشکلی یا بیان اندیشه ای در موضوعی از موضوع‌های علمی، از طریق مطالعه‌ای نظام‌مند، برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیده‌های طبیعی به دست آید و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آنها به کاربردها، روش‌ها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی ‌با هدف پیشبرد مرزهای علمی‌و فن‌آوری منجر گردد، علمی‌– پژوهشی قلمداد می‌شود.

در واقع هدف اصلی مقاله علمی‌ پژوهشی ایجاد یک استدلال است. یکی از بخش‌های چنین مقاله‌ای مرور ادبیات است. در یک مقالۀ علمی‌ پژوهشی، ادبیات به‌عنوان اساس و بنیان کار ارائه می‌شود و بینش جدیدی را که پژوهشگر به‌دنبال ایجاد آن است، پشتیبانی می‌کند. مخاطبین اصلی این‌گونه مجلات پژوهشی، اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد، پژوهشگران شاغل در مراکز علمی، تحقیقاتی و تولیدی هستند. آشنایی با ژورنال های داخلی معتبر

مجلات علمی- ترویجی:

یک مقالۀ علمی‌ ترویجی یا مرور ادبیات، اطلاعات منتشر شده در حوزّ یک موضوع بخصوص در یک محدودۀ زمانی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. مقالۀ علمی‌ ترویجی (مرور ادبیات) می‌تواند خلاصه‌ای از مقالات و منابع موجود باشد اما معمولاً سازماندهی خاص خود را دارد و خلاصه و استنتاج‌ها را ترکیب می‌کند و اطلاعات را در ساختاری نو ارائه می‌دهد.

مقالۀ علمی ‌ترویجی می‌تواند تفسیری جدید از مقالات و کارهای قبلی ارائه دهد یا اطلاعاتی جدید را با تفاسیر قبلی در هم آمیزد، یا سیر جریان پیشرفت فکری حوزۀ مورد بحث و مباحثات مربوط به آن را ترسیم کند. مقالۀ علمی‌ترویجی بسته به موقعیت، ممکن است مقالات و منابع را مورد ارزیابی قرار دهد و مناسب‌ترین و مربوط‌ترین منابع را به خواننده پیشنهاد کند. این مقالات بر پایه جابه‌جای‎جایی، تلفیق و ترکیب دانش موجود تهیه می‌شوند و معمولاً به روشن شدن زوایای ‎ نمایند. ‎توان به مقالات مروری، تدوینی، ترجمه‎ای، تحلیلی اشاره ‎.

مجلات علمی- تخصصی:

این مجلات معمولاً وابسته به برخی سازمان‌ها و نهادهای خاص بوده و مباحث تخصصی در یک زمینه را مطرح می‌کنند و نویسندگان مختلف می‌توانند مطالب خود را برای این مجلات ارسال کنند. نکتۀ قابل‌توجه در مورد این نوع مجلات این است که این مجلات معمولاً هیچ‌گونه امتیاز و مجوز علمی‌ را از ارگان‌های زیربط مثل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه دریافت نکرده‌اند و صرفا به منظور اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی‌های قشر خاصی از افراد جامعه در زمینه‌های تخصصی به چاپ مطالب می‌پردازند.

مثل مجله علمی-تخصصی رشد که وابسته به وزارت آموزش و پرورش بوده و به فعالیت در زمینه مباحث آموزشی می‌پردازد.

همایش‌ها و کنفرانس‌ها:

همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی‌ پژوهشی، از نظر سطح برگزاری در سطوح مختلف منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی و دانشجویی برگزار می‌شوند. برای اینکه کنفرانس در هر یک از رده‌های فوق قرار بگیرد، باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد. از نظر تعریف عمومی‌ می‌توان گفت که همایش (کنگره)، گردهمایی است رسمی، متشکل از متخصصین و افراد با تجربه که در آن ضمن طرح تازه‌های علمی، نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در موضوع علمی ‌مشخص به‌صورت ارائۀ مقاله، سخنرانی و پوستر برگزار می‌گردد و نتایج و دستاوردهای کنفرانس، به‌صورت عمومی ‌و رسمی ‌منتشر گردد. کنگره دارای سخنرانان متعدد بوده و به‌صورت دوره‌ای از یک تا پنج سال یکبار تکرار می‌گردد. طول مدت کنگره معمولاً سه روز یا بیشتر می‌باشد. برگزاری هر کنگره تشکیل تعدادی کمیته تخصصی ضرورت دارد

از نظر نامگذاری از واژه‌های متعددی مانند کنفرانس، همایش، گردهمایی، سمیناز، کنگره، سمپوزیوم استفاده می‌شود که از نظر فنی و اجرایی در حال حاضر در کشور ایران هیچ تفاوتی در این عناوین وجود ندارد و تعریف دقیق و مشخصی برای این واژه‌ها انجام نپذیرفته است. لذا از نظر برگزاری، به‌صورت مشخص و صریح می‌توان گفت که هیچ تفاوتی بین انتخاب واژه‌ها و عبارات فوق وجود ندارد و استفاده از عنوان کنگره، نشان دهندۀ بزرگتر بودن یا کوچکتر بودن و یا سطح اعتبار نیست. در پایگاه مرجع برگزاری کنفرانس‌ها نیز، از تمامی عبارات فوق برای اشاره به یک جمع علمی‌ استفاده می‌شود

همایش‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی:

مصادیق عینی بین‌المللی شدن یک کنفرانس:
محورهای کنفرانس صرفا متمرکز بر معضلات داخلی نباشد
انجمن‌ها و تشکل‌های بین المللی، کنفرانس را همراهی کرده باشند
درصدی از مقالات از خارج از کشور ارسال شده باشد
زبان رسمی‌کنفرانس، انگلیسی باشد
کتاب مجموعه مقالات انگلیسی باشد
مستندات تبلیغاتی انگلیسی هم ارز مستندات تبلیغاتی فارسی باشد
در نشریات معتبر بین المللی آگهی کنفرانس درج گردد
کارگاه‌های آموزشی توسط متخصصان غیرداخلی ارائه گردد
کنفرانس شرکت‌کننده غیر ایرانی داشته باشد.

عنوان کنفرانس در وب‌سایت‌ها و دایرکتوری‌های بین‌المللی قرار گیرد
کنفرانس، حامیان رسانه‌ای بین‌المللی هم داشته باشد
کنفرانس، داوران بین‌المللی هم داشته باشد
وب سایت کنفرانس هم بخش فارسی و هم انگلیسی داشته باشد
همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی

کنفرانس‌هایی که از نظر علمی ‌و دریافت مقالات یا شرکت‌کنندگان جنبۀ کشوری داشته و برگزار‌کنندگان آن حداقل در سطح منطقه‌ای فعالیت نموده و یا نتایج آن در سطح ملی قابل ارائه شده باشد‌، ملی خواهد بود
نکته قابل ذکر این است که ارزش و اعتبار همایش‌های بین‌المللی بیشتر از همایش‌های ملی است